Kā palīdzēt?

Cerams, ka katrs no mums atceras savus skolas gadus kā vienu no laimīgākajiem laikiem savā mūžā. Tagad, kad esam kļuvuši pieauguši un paši par sevi varam pastāvēt, ir pienācis laiks palīdzēt savai skolai:

  • ar padomu (dalība ēnas dienās, skolēnu iepazīstināšana ar savu darba pieredzi);
  • materiāli ( finansiāli, uzlabojot skolas materiāltehnisko bāzi – inventāru, grāmatas, datortheniku, piešķirot finansējumu skolotāju papildus atalgojumam);
  • atbalstot skolas saglabāšanu (nav noslēpums, ka daudzas skolas Latvijā grib slēgt).

Katram rocība ir atsķīrīga, līdz ar to atšķirsies arī iespējamās palīdzības veids, bet sniegt atbalstu var katrs.

Aplūkojiet skolu sarakstu vai skolu karti un atrodiet savu skolu vai izvēlēties kādu citu izglītības iestādi, kurai vēlaties palīdzēt.  Mājas lapas jaunumi tiek publicēti sadaļā – Jaunumi. Kopā mēs esam spēks.

Pastāsti visiem!

draugiem un paziņām!